Bedrijfsman - Smid

Smid

Belbin Teamrol: Bedrijfsman
Je bent een praktisch persoon met een stoer karakter. Jij zorgt ervoor dat de dingen voor elkaar komen. Niet praten, maar doen! Je gaat door tot het werk is gedaan. Je laat je niet gek maken door gevoelens. Je houdt van duidelijke taken en opdrachten. Je wilt precies weten wat er van je verwacht wordt.

Acceptabele zwakheden: Je staat niet meteen open voor vernieuwingen. Je wilt al met je taak beginnen, terwijl doelen nog niet helemaal duidelijk zijn. En je wijst ideeën van anderen te snel af als `onpraktisch`.

Ontwikkelpunten: regels en procedures minder strikt toepassen. Flexibel reageren, openstaan voor ideeën van anderen.

Brononderzoeker - Troubadour

Troubadour

Belbin Teamrol: Brononderzoeker

Je bent een vrolijk en open persoon die altijd op zoek is naar nieuwe avonturen. Je kent heel veel mensen en je maakt makkelijk nieuwe vrienden. Dat gaat bijna vanzelf. Je bent nieuwsgierig en totaal niet verlegen. Je houdt van spannende en onverwachte dingen.

Acceptabele zwakheden: Je bent te enthousiast en te optimistisch. Er is te weinig aandacht voor de uitwerking/details/nazorg als het `nieuwe` eraf is.

Ontwikkelpunten: efficiënter werken, aandacht erbij  houden en enthousiasme doelgericht inzetten.
Plant - Tovenaar

Tovenaar

Belbin Teamrol: Plant

Je bent een creatieve denker. Je hebt een rijke fantasie en je houdt ervan om lang na te denken en te dromen over bestaande en niet-bestaande werelden. Je houdt ervan om ingewikkelde problemen op te lossen.

Acceptabele zwakheden: Je bent wat verstrooid en onpraktisch. Je kunt slecht tegen kritiek; dan kruip je beledigd in je schulp. In de buurt van dominante mensen voel je je afgeremd om met ideeën te komen.

Ontwikkelpunten: je ideeën met andere delen. Zorg voor een goede balans tussen praktisch en fantaseren.

Monitor - Uil

UIl

Belbin Teamrol: Monitor

Je bent een verstandig persoon. Je wilt alles van alle kanten goed bekijken en overdenken voor je een beslissing neemt of iets gaat doen. Een Monitor is intelligent en kritisch en neemt niet gauw iets van een ander aan. Je wilt het zelf goed uitzoeken en neemt daar ook de tijd voor. Want van haast houd je niet.

Acceptabele zwakheden: Je bent kritisch om het kritisch zijn en wijst ideeën bij voorkeur af. In een (intelligent) debat met anderen kun je onverzettelijk zijn en te weinig aandacht hebben voor de menselijke of relationele kant van de zaak.
Ontwikkelpunten: strategisch denken en je analyse delen met anderen. Ruimte maken voor gevoel, rationaliteit meer loslaten.
Vormer -Ridder

Ridder

Belbin Teamrol: Vormer
Je neemt graag de leiding. Je houdt van snelle actie. Als het spannend wordt, weet je meestal meteen wat er gebeuren moet. Je hebt lef en je bent niet op je mondje gevallen. Dus zal je de mensen om je heen direct gaan vertellen wat ze moeten doen.
Acceptabele zwakheden: Voor jou is alles een wedstrijd; een wedijver met anderen. Je neemt te veel ruimte in in een groep en bent onverdraagzaam naar mensen die planmatig werken.
Ontwikkelpunten: doelen mogen ook op lange termijn gehaald worden. Geef anderen de ruimte en doseer je energie.
Voorzitter - Koning

Koning

Belbin Teamrol: Voorzitter
Je vindt het leuk om mensen te laten samenwerken aan een gezamenlijke taak. Je weet goed wie je waarvoor nodig hebt, en je weet hoe je iemand daarvoor kunt vragen. Soms doe je dat door duidelijk de leiding te nemen, en de taken te verdelen. Maar soms ook stilletjes op de achtergrond, want je hoeft zelf niet zo nodig op te vallen: als het team het maar goed doet.

Acceptabele zwakheden: Je bent een kei in manipuleren om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Delegeren (ook je eigen taken) gaat je te makkelijk af. Daarbij vertrouw je er te snel op dat taken ook echt gedaan worden. Je houdt te stevig vast aan gemaakte afspraken/procedures, ook bij voortschrijdend inzicht.

Ontwikkelpunten: je hoeft je niet met alles te bemoeien. Herken talenten bij anderen. Treed, waar nodig, meer naar voren.

Zorgdrager - Schildwacht

Schildwacht

Belbin Teamrol: Zordrager
Je houdt voortdurend in de gaten of er niets kan fout gaan. Je wilt dat alles klopt, dat aan alles gedacht is en dat alles veilig is. Daar voel je je ook verantwoordelijk voor. Vandaar dat je het liefst alles persoonlijk nog even checkt voor je op pad gaat. Voor alle zekerheid.
Acceptabele zwakheden: Je blijft onnodig hameren op details, bent overbezorgd en kan moeilijk iets uit handen geven. Je bent intolerant naar avontuurlijke mensen.
Ontwikkelpunten: vertrouwen op je gevoel en eigen stress een plaats geven. Hanteren en nuanceren van je hoge mate van perfectionisme.
Groepswerker - Hond

Sint-bernhard

Belbin Teamrol: Groepswerker
Je zoekt graag contact met een ander. Je bent een echte samenwerker: vriendelijk en behulpzaam en je kan goed luisteren. Je houdt van een goede sfeer en gezelligheid. Je doet er alles aan om er voor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt.
Acceptabele zwakheden: Je vermijdt ruzies en conflicten. Je spant samen met iemand tegen een ander. Je zorgt voor een sfeer waarin weinig serieus wordt genomen.
Ontwikkelpunten: omgaan met conflicten en spanningen. Durf initiatief te nemen.
Specialist - Alchemist

Alchemist

Belbin Teamrol: Specialist
Je bent een stille eenling. Iemand die heel veel van één onderwerp afweet (computers of dieren of een hobby) en daar alle tijd in stopt. Je gaat je eigen gang en bent graag alleen. Mensen mogen je best van alles vragen over je specialisme, maar verder heb je geen enkele behoefte aan andere mensen.
Acceptabele zwakheden: Je sluit je af van de groep; alleen als het over jouw vakgebied gaat, doe je mee. Je praat alleen (en uitgebreid) over je eigen expertise en hebt geen aandacht voor andere vakgebieden/personen.
Ontwikkelpunten: zet je andere teamrollen meer in en laat die ook in jezelf aan het woord. Er is meer dan alleen dat ene specialisme.